Què és un regulador en busseig?

Què és un regulador en busseig?

Un regulador en busseig és un dispositiu que s'utilitza per subministrar aire comprimit al bus a través d'un cable des de l'ampolla de busseig. El regulador redueix la pressió de l'aire comprimit del tanc que normalment és a 200 atm, a una pressió d'aire respirable adequada i constant, cosa que permet que el bus respiri de manera segura i còmoda mentre se submergeix.

El regulador consta de dues etapes principals: la primera i la segona. La primera etapa del regulador es connecta a l'ampolla i redueix la pressió de l'ampolla o la pressió d'alta (200 atm a l'inici), a una pressió intermèdia de l'ordre de les 10-12 atm que se subministra a la segona etapa del regulador. La segona etapa del regulador és la part que el bus porta a la boca i s'utilitza per respirar l'aire subministrat des de la primera etapa.

Hi ha diversos tipus de reguladors de busseig, cadascun dissenyat per satisfer diferents necessitats dels bussos. Alguns dels tipus més comuns de reguladors de busseig són:

  • Reguladors de pistó: Aquest és el tipus més comú de regulador de busseig. Utilitza un pistó per reduir la pressió de l'aire del tanc de busseig a una pressió intermèdia, que després se subministra a la segona etapa del regulador.
  • Reguladors de membrana: En lloc de fer servir un pistó, els reguladors de membrana utilitzen una membrana per reduir la pressió de l'aire. La membrana es mou cap a dins i cap a fora per reduir la pressió de l'aire i subministrar aire respirable al bus.
  • Reguladors de diafragma: Aquest tipus de regulador utilitza un diafragma per reduir la pressió de l'aire i subministrar aire respirable al bus. El diafragma es mou cap a dintre i cap a fora per reduir la pressió de l'aire.

El regulador pot portar altres dispositius connectats com són un manòmetre amb cable per conèixer la pressió de l'aire a l'ampolla i connectat a la primera etapa, un cable connectat al jacket i a la segona etapa, un cable connectat al vestit sec i a la segona etapa, com més usuals.

En resum, el regulador és un element clau a l'equip de busseig que permet al bus respirar de manera segura i còmoda mentre se submergeix. Si vols aprendre més sobre aquest i altres elements fonamentals del busseig, apunta't als nostres cursos de busseig a Barcelona.

Últimas entradas

crossmenu